Organisatie bodemtaken binnen Rijkswaterstaat-WVL

Alle werkzaamheden voor de gezamenlijke opdracht Bodem en Ondergrond, de ondersteuning van het Projectbureau BRO en het Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten zijn ondergebracht in de Rijkswaterstaat-afdeling Bodem en Ondergrond. Deze afdeling leent ook capaciteit uit aan de opdrachten Informatiepunt Leefomgeving, de Impulsregelingen klimaatadapatie en deltaprogramma agrarisch waterbeheer en aan de RWS-afdelingen Natuurlijk Circulair en Waterkwaliteit en Natuurbeheer.

Alle werkzaamheden op het gebied van (water)bodem, grondstromen, grondstoffen en ondergrond voor de eigen uitvoeringsorganisatie van Rijkswaterstaat zijn ondergebracht in de afdeling Natuurlijk Circulair, waarmee nauw wordt samengewerkt. De werkzaamheden van die afdeling vallen buiten de scope van dit jaarwerkplan en onderstaande overzichten.

Overzicht van inzet capaciteit en middelen

In onderstaande tabellen is de inzet van capaciteit en middelen door Rijkswaterstaat afdeling Bodem en Ondergrond in 2023 samengevat, uitgesplitst naar de verschillende werkpakketten met verschillende financiers.

Samenvatting inzet capaciteit en middelen 2023 voor gezamenlijke Bodem+-opdracht (gefinancierd door IenW-DGRW afdeling Bodem en Ondergrond)

Samenvatting inzet capaciteit en middelen 2023 voor gezamenlijke Bodem+-opdracht (gefinancierd door IenW-DGRW afdeling Bodem en Ondergrond)
OnderwerpFteEuro (x 1000)
1. Kwalibo5,4-
2. Wettelijke taken en instrumenten71100
3. Bodemkwaliteit4,2265
4. Ondergrond1,6250
5. Bestuurlijke afspraken bodem en bodemsanering2,2200
6. Voorlichting bodem en ondergrond1,9300
Totalen22,32.115
Programmabeheer-afdelingshoofd (gefinancierd door Rijkswaterstaat)10
Brontabel als csv (336 bytes)

Samenvatting inzet capaciteit en middelen 2023 voor gezamenlijke Bodem+-opdracht (gefinancierd door IenW-DGRW afdeling Bodem en Ondergrond)

Samenvatting inzet capaciteit en middelen 2023 voor gezamenlijke Bodem+-opdracht (gefinancierd door IenW-DGRW afdeling Bodem en Ondergrond)
OnderwerpFteEuro (x 1000)
DGWB: Opkomende stoffen2,5-
DGWB: Grondwater1-
DGWB: Impulsregeling klimaatadaptatie, Impulsregeling Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer2,5-
DGMI: Wettelijke taken Bssa + Wbm1,75-
RWS: Landelijke taken Rijkswaterstaat (eigen RWS-uitvoering)0,5-
BZK: InformatiePunt Leefomgeving4,4100
DGRW: Programmabureau Basis Registratie Ondergrond (BRO)0,5-
BZK: Kenniscentrum Conventionele Explosieven (in oprichting, offertetraject loopt nog)2,71000
Totalen andere financiers14,751150
Brontabel als csv (531 bytes)