Informatiepunt Leefomgeving (IPLO)

Bodem is via een Aanvullingswet, een Aanvullingsbesluit- en een Aanvullingsregeling integraal onderdeel van de Omgevingswet. Werken met en in de geest van de Omgevingswet wordt de nieuwe norm. Steeds meer decentrale overheden verdiepen zich in de nieuwe systematiek van bodem in de Omgevingswet.

Via het Informatiepunt Leefomgeving beantwoorden we vragen over de nieuwe en bestaande bodemregels. Daarnaast ontwikkelen we teksten voor de website van het Informatiepunt Leefomgeving waarin we uitleg geven over de nieuwe en bestaande bodemregels en de daarbij behorende ondersteunende instrumenten. Bestaande teksten passen we aan naar aanleiding van gestelde vragen. Knelpunten en signalen over de nieuwe regels onder de Omgevingswet registeren we op een beheerlijst en in rapportages.

Wij ondersteunen vraag gestuurd provincies, waterschappen, gemeenten en omgevingsdiensten door middel van het verzorgen van presentaties, meedenken over de invulling van workshops en e-learnings en andere implementatieproducten. We werken daarbij zoveel mogelijk samen, zoals met het programma Aan de slag met de Omgevingswet, het programma Bodembeheer van de Toekomst, de Regionale Implementatiecoaches Omgevingswet (RIO’s), de Werkgroep Bodem van gemeenten (WEB) en OmgevingsdienstNL.

www.iplo.nl

Als nationaal informatiepunt en vraagbaak blijven we met websites, helpdesk, nieuwsbrieven en weekberichten dus een landelijke kennis- en bibliotheekfunctie vervullen. Onze helpdesk ging in 2021 al op in het Informatiepunt Leefomgeving en in 2022 is het grootste deel van de migratie van onze website afgerond. Jaarlijks beantwoordt de vakgroep bodem van het Informatiepunt Leefomgeving circa 3500 vragen over de wet- en regelgeving en daarmee samenhangende instrumentarium, maar in 2023 houden we rekening met enkele duizenden extra vragen bij inwerkingtreding van de Omgevingswet.

In 2023 richten wij ons op:

  • a) De afronding van de ombouw van wettelijke instrumenten in het Digitale Stelsel van de Omgevingswet (DSO), zoals inbouw van het Meldpunt bodemkwaliteit.
  • b) Actualisatie van de BoToVa-service.
  • c) Het vraag gestuurd ondersteunen van provincies, waterschappen, gemeenten en omgevingsdiensten op de bodem en grondwatertaken onder de Omgevingswet.
  • d) Het werken vanuit de vakgroep bodem onder het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO): klaar voor de beantwoording van de piek aan vragen bij  inwerkingtreding van de Omgevingswet en andere uitvoeringssignalen.

Voor de opgave ‘Informatiepunt Leefomgeving’ hebben wij voor 2023 circa 4,4 fte aan capaciteit gepland. Dit maakt onderdeel uit van de grote opdracht voor het Informatiepunt Leefomgeving van Min BZK aan RWS.