Water en bodem sturend

Hierbij presenteren wij het Jaarwerkplan Rijkswaterstaat Bodem en Ondergrond in de vorm van een online magazine. Te lezen via uw desktopcomputer, laptop, tablet en smartphone. De pagina’s passen zich automatisch aan het systeem aan dat u gebruikt.

Rijkswaterstaat Bodem en Ondergrond streeft naar duurzaam gebruik van het (water)bodem- en grondwatersysteem. Daarbij vormen we een schakel tussen beleidsvorming door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de uitvoeringspraktijk van provincies, gemeenten en waterschappen. Ook ondersteunen we de eigen Rijkswaterstaat-uitvoering, via dit drieluik: het aanbieden van een praktijkgerichte vertaling van beleid, het introduceren van instrumenten en het vervullen van een vraagbaak- en adviesfunctie.

Dit jaarwerkplan beschrijft alle activiteiten en projecten van Rijkswaterstaat-afdeling Bodem en Ondergrond in één magazine.