BRO op de agenda

Rijkswaterstaat Bodem en Ondergrond ondersteunt het programma Basis Registratie Ondergrond (BRO) van het ministerie van BZK. In 2023 reduceren we onze inzet ten opzichte van 2022 door personele wisselingen. We ontwikkelen activiteiten en producten die de gebruikers stimuleren om BRO-data aan te leveren en te gebruiken bij ruimtelijke plannen en beleid. Na 5 jaar BRO zien we het aanleveren en gebruik fors toenemen, maar ook dat het soms stokt. We willen alle doelgroepen meenemen in de nieuwe wind die waait rond de start van Fase 2: Milieukwaliteit. Met de energie die daardoor ontstaat willen we gebruikers inspireren om ook aandacht te besteden aan de andere BRO-registratieobjecten. Daarmee houden we BRO op de agenda.

logo BRO

Activiteiten die in 2023 gepland zijn, ondersteunen zowel fase 1, het beheer van de huidige BRO, als fase 2, de ontwikkeling van het nieuwe domein Milieukwaliteit:

  • BRO-community onderhouden, door regelmatig overleg met de Klankbordgroep BRO en contacten met BRO-gebruikers bij bv online webinars of congressen.
  • Ondersteuning bij het beheer van de BRO, waaronder het voeren van het secretariaat van de domeinbegeleidingsgroepen.
  • Kennis ontwikkelen en borgen, door het ontwikkelen en actualiseren van producten zoals checklists, handleidingen.
  • Inspireren, door voorbeelden van toepassingen van de BRO te laten zien in de context van actuele ontwikkelingen.
  • Achterblijvers benaderen en hulp bieden. Niet alleen om voor vooruitgang te zorgen, maar ook als eerste stap in de ontwikkeling van een Kwaliteits- en Toezichtkader van de BRO.

Op www.basisregistratieondergrond.nl worden alle activiteiten en producten van de BRO ontsloten.

Een 3D-visualisatie van milieu hygiënische data in de ondergrond; in 2023 wordt gewerkt aan het opnemen van deze data in de BRO.

Voor de opgave Basisregistratie Ondergrond hebben wij voor 2023 0,5 fte aan capaciteit gepland.