Vernieuwing van het bodem en ondergrondbeleid

Dit jaarwerkplan 2023 geeft op hoofdlijnen onze toekomstplannen weer en schetst daarnaast enkele ontwikkelingen. Eind 2022 zijn er nieuwe bestuurlijke afspraken tussen overheden gemaakt voor Bodem en Grondwater. In 2022 werkte het Implementatieprogramma versterking bodemstelsel volop aan de adviezen voor verbetering en versterking van het stelsel tot kwaliteitsborging in bodembeheer. In 2023 wordt dat versneld en afgerond. De tweede helft van 2023 staat vermoedelijk in het teken van vragen beantwoorden over bodemregels in de Omgevingswet en ondersteuning bij de implementatie daarvan.

Ons werk in 2023.

Lees meer in de inleiding

Professionele uitvoering wettelijke taken.

Lees meer in hoofdstuk 1

Bestuurlijke afspraken bodem.

Lees meer in hoofdstuk 2

Grondwater en ondergrond.

Lees meer in hoofdstuk 3

Bodemkwaliteit en normdocumentcommissies.

Lees meer in hoofdstuk 4

Voorlichting bodem en ondergrond.

Lees meer in hoofdstuk 5

Klimaatadaptie

Lees meer in hoofdstuk 6

Basis Registratie Ondergrond

Lees meer in hoofdstuk 7

Aan de slag met de Omgevingswet

Lees meer in hoofdstuk 8

Kenniscentrum Ontplofbare oorlogsresten

Lees meer in hoofdstuk 9

Programmabeheer en totaaloverzicht.

Lees meer in hoofdstuk 10