Een leefbaar, veilig en bereikbaar Nederland vraagt om infrastructuur die in topconditie is. Rijkswaterstaat werkt hier dagelijks aan. We bouwen en onderhouden de hoofdwegen en de hoofdvaarwegen. Inclusief alle viaducten, tunnels, bruggen, sluizen en waterkeringen. Tegelijkertijd maken we onze hoofdinfrastructuur duurzamer én klaar voor de toekomst.

Om verkeersknelpunten op te lossen, werkt Rijkswaterstaat aan het verbreden van drukke wegen

Aanleg

Om verkeersknelpunten op te lossen, werkt Rijkswaterstaat aan het verbreden van drukke wegen. Daarnaast sluiten we wegen beter op elkaar aan en bouwen we spitsstroken om tot definitieve rijbanen. In 2019 zijn in totaal 8 nieuwe weggedeelten opengesteld en hebben we 58 km aan nieuwe rijstroken opgeleverd. De gereconstrueerde hoofdrijbanen van de A6 bij Almere springen het meest in het oog. Zij zijn onderdeel van de weguitbreiding tussen Schiphol, Amsterdam en Almere (SAA). Ook het herstellen van de Galecopperbrug bij Utrecht was in 2019 een belangrijk project in een drukke verkeersader. De komende 10 jaar legt Rijkswaterstaat ook compleet nieuwe stukken weg aan. In 2019 zijn we bijvoorbeeld gestart met de aanleg van de A16 Rotterdam.

Vaarwegen

Vervoer over het water is een goede manier om het verkeer over de weg en het spoor te ontlasten. Bovendien draagt het bij aan een beter milieu en aan onze transporteconomie. Daarom investeert Rijkswaterstaat flink in de kwaliteit en de capaciteit van de hoofdvaarwegen. Op 6 februari 2019 heeft prinses Beatrix de 3e kolk van de Prinses Beatrixsluis geopend. Deze sluis kan schepen aan tot wel 135 meter lang. Ook hebben we het Lekkanaal verbreed, zodat schepen elkaar veilig en makkelijker kunnen passeren.

Werk in uitvoering

In IJmuiden hebben we heel 2019 doorgewerkt aan de grootste zeesluis ter wereld. Zo zorgen we ervoor dat de havens en bedrijven langs het Noordzeekanaal in de toekomst bereikbaar blijven voor de steeds grotere en bredere goederen- en cruiseschepen. Sinds november 2017 bouwt Rijkswaterstaat ook aan een nieuwe sluis in Terneuzen. Naar verwachting varen in 2022 de eerste schepen via Terneuzen naar Parijs en door de nieuwe sluis bij IJmuiden naar Amsterdam. Tot 2023 werken we ook door aan het verruimen van de Twentekanalen en het Wilhelminakanaal bij Tilburg.

De komende decennia zijn vele honderden bruggen, tunnels, viaducten, stuwen en sluizen toe aan vervanging of renovatie.

Verouderende infrastructuur

Een groot deel van de infrastructuur van Rijkswaterstaat stamt uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. De komende decennia zijn vele honderden bruggen, tunnels, viaducten, stuwen en sluizen toe aan vervanging of renovatie. Rijkswaterstaat staat hiermee voor een grote, belangrijke onderhoudsopgave. Die uitdaging willen we samen met onze partners uit de overheid, de markt en de kenniswereld oppakken. Verjongen, vernieuwen en verduurzamen is daarbij ons motto. Tijdens het aanleg- en onderhoudswerk aan onze objecten, maken we ze ook duurzamer en ‘toekomstfit’. Dit betekent dat we alles waar mogelijk alvast klaarmaken voor nieuwe, slimme mobiliteitsdiensten en bijvoorbeeld de klimaatverandering.

Verjongen, vernieuwen en verduurzamen

Een paar pakkende voorbeelden van verjongen, vernieuwen en verduurzamen in 2019. De verbrede A6 bij Almere is de eerste energieneutrale snelweg ter wereld. En met de afronding van de renovatie van de sluis bij Driel zijn nu alle sluizen in de Nederrijn en de Lek weer zo goed als nieuw en klaar om op afstand te worden bediend vanuit de nieuwe bediencentrale in Amerongen. Het indrukwekkendste voorbeeld van ‘duurzaam verjongen’ is misschien wel de renovatie van de Afsluitdijk. We versterken de dijk de komende jaren met 75.000 betonnen reuzenstenen. Zo maken we van de Afsluitdijk een duurzaam icoon met een vismigratierivier en met nieuwe, krachtige waterpompen.