Rijkswaterstaat wil dat Nederland een veilige, schone, groene en prettige plek is om te leven. Ook voor volgende generaties. Daar werken we op 3 verschillende manieren aan: door de gebieden waar we werken duurzaam en leefbaar in te richten, door circulair te werken en door energieneutraal te werken.

Leefbaar

Rijkswaterstaat werkt aan wegen, waterwegen en waterkeringen die goed zijn ingepast in hun omgeving. Ruim voordat we in een gebied aan het werk gaan, brengen we in kaart welke aanpak of oplossingen de meeste leefbaarheidswinst opleveren. Dit doen we niet alleen. We betrekken bijvoorbeeld de provincies, gemeenten en waterschappen in het betreffende gebied erbij. Maar we gaan vooral ook in gesprek met bewoners en belangenverenigingen. Samen denken we na over de inrichting van een leefomgeving waarin je prettig kunt wonen, werken en recreëren, met ruimte voor water en natuur.

De Gaasperdammertunnel is hier een mooi voorbeeld van: een landtunnel in de A9 in Amsterdam-Zuidoost, waar Rijkswaterstaat op dit moment aan bouwt. Boven op het dak van de tunnel leggen we een park aan, dat de verschillende wijken in Amsterdam-Zuidoost met elkaar verbindt. Ook biedt het park ruimte om te spelen en te ontspannen. Daarnaast werken we aan meer biodiversiteit en meer beleving op en langs ons werkgebied. Zo zijn mooie bermen met bloeiende planten en rijk insectenleven een van onze speerpunten. Er is echter weinig bekend over wat het beste werkt. Daarom voeren we in Zuid-Holland diverse onderzoeken uit, onder meer langs de A4 Delft - Schiedam en de N11.

Circulair

Rijkswaterstaat wil in 2030 circulair werken. Al het materiaal waarvan onze infrastructuur is gemaakt, willen we opnieuw kunnen gebruiken. Daarom stimuleren we al onze opdrachtnemers om circulair te werken. We hergebruiken bijvoorbeeld steeds meer asfalt. Ook ontwikkelen we samen nieuwe, duurzame materialen en duurzame werkwijzen. Zo hebben we in 2018 bij Kampen een viaduct gebouwd dat we in 2019 weer als legoblokken uit elkaar hebben gehaald en dat later weer kan worden opgebouwd.

Energieneutraal

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil in 2030 volledig klimaatneutraal werken. Om dat te bereiken, dringen we de CO2 terug die we met ons werk uitstoten. Bovendien wekken we de energie die onze bruggen, sluizen en wegverlichting verbruiken, steeds meer zelf op. Dat doen we op een duurzame manier, bijvoorbeeld met zonnepanelen en windturbines. In februari 2019 heeft Rijkswaterstaat een innovatief geluidscherm in gebruik genomen langs de A50 in Uden. Dit scherm houdt verkeerslawaai tegen én wekt aan zowel de voor- als achterkant groene stroom op.

Rijkswaterstaat beheert daarnaast flink wat grond, waarop ruimte is voor het plaatsen van zonnepanelen en windturbines Bijvoorbeeld langs wegbermen, in baggerdepots en langs kanalen. Samen met andere ministeries en rijksdiensten onderzoeken we waar dit goed kan, zodat we deze gronden beschikbaar kunnen stellen aan anderen om hun eigen duurzaamheidsdoelen te behalen. Ook bekijken we op welke gronden we CO2 kunnen opslaan, door het planten van bomen en het aanleggen van struikgewas. Zo verbeteren we ook de biodiversiteit.