Hoofdstuk 1 - De grote bouwopgave

Dit artikel hoort bij: Rijkswaterstaat Jaarbericht 2019

De grote bouwopgave in beeld

Een leefbaar, veilig en bereikbaar Nederland vraagt om infrastructuur die in topconditie is en klaar voor de toekomst. Daarom bouwt Rijkswaterstaat aan degelijke (water)wegen, viaducten, tunnels en bruggen. En aan betrouwbare dijken, duinen, sluizen, stuwen en stormvloedkeringen.

Verbrede A6 bij Almere jaar eerder open dan gepland

Het verbreden van de A6 bij Almere is dankzij de goede samenwerking tussen aannemerscombinatie Parkway6, gemeente Almere, provincie Flevoland, waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat zeer voorspoedig verlopen. De nieuwe, verbrede snelweg werd op 8 juli 2019 geopend door minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Het verkeer tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost (Oostvaarders) kan nu – een jaar eerder dan gepland – gebruikmaken van 4 rijstroken per rijrichting in plaats van 2. De verbreding is een van de projecten binnen de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). Extra rijstroken zorgen voor een betere doorstroming en verbeteren de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Om de leefbaarheid te verbeteren, hebben we de weg ter hoogte van het Weerwatergebied 6 m verlaagd tot maaiveldniveau. Door de grondwallen van 6 m die aan beide zijden langs dit deel van de weg zijn geplaatst, is de snelweg uit het zicht. De A6 is bovendien de eerste energieneutrale rijksweg van Nederland. Het zonnepark in het knooppunt Almere wekt voldoende energie op voor onder andere de ledverlichting, matrixborden en verkeerslichten.

Tweede deurkas nieuwe zeesluis IJmuiden succesvol afgezonken

Om ruimte te bieden aan steeds grotere zeeschepen werken we sinds 2016 in IJmuiden aan de  grootste zeesluis ter wereld. Een bijzondere mijlpaal is dat aannemersconsortium OpenIJ in de zomer van 2019 de tweede deurkas van de nieuwe zeesluis gecontroleerd heeft afgezonken. In deze deurkas – aan de kanaalzijde van de zeesluis – rolt straks de sluisdeur in en uit. Ook is er plaats voor de reservedeur. De deurkas is 81 m lang, 55 m breed en 28 m hoog en weegt 15.000 ton. Daarmee is het bouwwerk aanzienlijk groter dan de deurkas aan de zeezijde, die een afmeting heeft van 80 m lang, 26 m breed en 24,5 m hoog. Deze deurkas is in 2018 al op zijn definitieve plek gelegd. Het afzinken was een technisch hoogstandje. Op afstand bestuurbare spuitlansen spoten het zand onder de deurkas weg, waarna robotarmen zorgden voor de afvoer van het zand. Het hele proces werd nauwlettend gemonitord met camera’s, sensoren en meetinstrumenten.

Opening 3e kolk en renovatie bestaande kolken Prinses Beatrixsluis

Prinses Beatrix heeft op 6 februari 2019 de nieuwe 3e kolk van de Prinses Beatrixsluis geopend. De Beatrixsluis is de grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland en de belangrijkste vaarverbinding tussen Rotterdam en Amsterdam. Dankzij de nieuwe 3e kolk, die breder, dieper en langer is dan de bestaande kolken, kunnen meer en grotere schepen gebruikmaken van de sluis. Dit zorgt voor een snelle en veilige afwikkeling van het goederenvervoer over water. Na de aanleg van de nieuwe kolk zijn we gestart met de renovatie van de 2 bestaande kolken. Sinds half oktober 2019 zijn alle 3 de sluiskolken van de Prinses Beatrixsluis volledig in gebruik.

Hoe zorgen we ervoor dat de Beatrixsluis de komende jaren, én daarna, op volle sterkte blijft draaien? Lees het interview met de omgevingsmanager en de projectdirecteur.

Versterking Afsluitdijk van start

Op 1 april 2019 heeft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de starthandeling verricht voor de versterking van de Afsluitdijk. We maken de dijk over de hele lengte overslagbestendig; op sommige plekken wordt de dijk wel 2 m hoger. Ook maken we de Afsluitdijk sterker met 75.000 speciaal voor de Afsluitdijk ontwikkelde, innovatieve betonnen blokken. Door de bijzondere vorm van de blokken is minder beton nodig. Dit zorgt voor 56% minder CO2-uitstoot. Naast de dijkversterking renoveren we ook de spuicomplexen en breiden we het spuicomplex bij Den Oever uit met extra spuisluizen. Ook komt daar een groot gemaal. Zo kunnen we meer water vanuit het IJsselmeer afvoeren naar de Waddenzee. Om oponthoud op de weg te beperken, voeren we veel werkzaamheden vanaf het water uit. De werkzaamheden worden uitgevoerd door bouwconsortium Levvel en zijn eind 2022 klaar.