Hoofdstuk 4 - Duurzame leefomgeving

Dit artikel hoort bij: Rijkswaterstaat Jaarbericht 2019

Duurzame leefomgeving in beeld

Rijkswaterstaat wil dat ons land een veilige, schone, groene en prettige plek is om te leven. Ook voor volgende generaties. Daarom werken we aan duurzame bereikbaarheid en duurzaam waterbeheer. We werken actief samen aan wegen, waterwegen en waterkeringen die zorgvuldig zijn ingepast in de leefomgeving, we gebruiken duurzame materialen en we benutten duurzame energie. Ons doel is om in 2030 volledig circulair te werken.

Circulair viaduct bij Kampen succesvol getest

Eind 2018 is in Kampen het eerste betonnen circulaire viaduct van Nederland geplaatst. Het dek van dit viaduct bestaat uit 40 betonnen elementen en kan volledig en ongeschonden worden gedemonteerd, verplaatst en op een nieuwe locatie worden herbouwd. Zo is er geen afval, zijn er geen nieuwe grondstoffen nodig en benutten we gebruikte grondstoffen op de meest hoogwaardige manier opnieuw. Tussen december 2018 en september 2019 is het viaduct getest door er het bouwverkeer van de Reevesluis overheen te laten rijden. Daarna is het viaduct succesvol gedemonteerd. Hiermee hebben we een belangrijke stap gezet in het bereiken van onze doelstelling om in 2030 volledig circulair te werken. De inzichten die we bij het eerste circulaire viaduct hebben opgedaan gebruiken we voor de doorontwikkeling van circulaire viaducten.

Slimmer asfalt is duurzamer asfalt

Om de Nederlandse rijkswegen in goede staat te houden en de verkeersdoorstroming te garanderen, is veel asfalt nodig. In de Asfalt-Impuls, een programma dat een duurzame impuls moet geven aan het product asfalt, werken wegbeheerders, asfaltaannemers, leveranciers, producenten en kennisinstellingen samen. Want hoewel de sector veel innovatieve ideeën kent, zijn die vaak nog niet beproefd. Om deze ideeën een impuls te geven, heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in januari 2019 tijdens de vakbeurs InfraTech 6 cheques uitgereikt aan bouwbedrijven: geldprijzen voor slimme ideeën op asfaltgebied.

Meer weten over de Asfalt-Impuls?
Rob Hofman en Rutger Krans geven tekst en uitleg.

Solar Highways officieel geopend

Langs de A50 bij Uden staat sinds december 2018 een geluidsscherm dat niet alleen verkeerslawaai tegenhoudt, maar ook energie opwekt. Op 18 februari 2019 verrichtte minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de officiële opening. Het unieke zonnegeluidsscherm bestaat uit zonnepanelen die aan de voor- en achterkant energie opwekken. Het 400 m lange scherm is ontwikkeld in het kader van het proefproject Solar Highways en wekt naar verwachting voldoende energie op om 40 tot 60 huishoudens van groene stroom te voorzien. TNO meet de opbrengst van het zonnegeluidsscherm gedurende 18 maanden. Hiervoor zijn enkele proefvakken ingericht, met bijvoorbeeld verschillende schoonmaakregimes. De uitkomsten van het onderzoek gebruiken we om in de toekomst een goede inschatting te kunnen maken van de onderhoudsbehoefte, energieprestaties en financiële opbrengsten van zonnegeluidsschermen.

Rijk stelt grond beschikbaar voor opwekking duurzame energie

Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn in maart 2019 gestart met het programma Hernieuwbare energie op Rijks(waterstaat)areaal. In dit pilotprogramma brengen we mogelijke locaties voor de opwekking van duurzame energie in kaart, zodat marktpartijen op die plekken energieprojecten kunnen realiseren. Netbedrijven, lokale en regionale overheden zijn nauw betrokken bij de uitvoering van het programma. Zo leren we samen wat er allemaal bij komt kijken als we rijksgronden inzetten voor de energietransitie. De eerste 3 pilotprojecten liggen langs de A37 (Drenthe) en A58/A16 (Noord-Brabant) en op en rond het baggerdepot Slufter (Zuid-Holland).