Hoofdstuk 2 - Slimme mobiliteit

Dit artikel hoort bij: Rijkswaterstaat Jaarbericht 2019

Nederland slim mobiel in beeld

Mobiliteit is van levensbelang voor de Nederlandse economie. Niet alleen de economische centra in ons land moeten bereikbaar blijven. Ook de weg- en vaarweggebruikers moeten vlot en veilig hun bestemming kunnen bereiken. Rijkswaterstaat werkt daarom aan slimme oplossingen om Nederland mobiel te houden.

Extra bevoegdheden weginspecteurs

Weginspecteurs van Rijkswaterstaat met de status van buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) hebben in 2019 extra bevoegdheden gekregen. Zij mochten al boetes uitschrijven voor het negeren van rode kruisen en het ten onrechte parkeren op de vluchtstrook. Sinds juli 2019 kunnen ze ook bekeuren voor rijden op de vluchtstrook (minstens € 380) en hoogteoverschrijdingen bij tunnels (€ 470 tot € 1.000). Op dit moment hebben zo’n 50 weginspecteurs een BOA-status. Eind 2020 moeten dit er 100 zijn. Zo dragen we bij aan de aanpak van onveilige verkeerssituaties en de bestrijding van onnodig oponthoud.

Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed

In haven het Zwarte Schaar bij Doesburg heeft Rijkswaterstaat een verdiepte zwaaikom en aangepaste invaart aangelegd. Hierdoor kunnen klasse IV-schepen nu in de haven keren en hoeft dat niet meer, zoals voorheen, op de IJssel. Voor dit soort schepen (85 m lang met een laadvermogen van 1.350 ton) was in de haven namelijk niet voldoende ruimte. Daarom bleef de achterkant van het schip bij het keren in de vaargeul liggen. Dat was onveilig en gaf veel hinder voor het overige scheepvaartverkeer. Bijzonder is dat er tijdens de werkzaamheden 2 botten van een volwassen mammoet zijn opgegraven. Het gaat om 2 bekkenhelften, die naar schatting tussen de 40.000 en 100.000 jaar oud zijn. De werkzaamheden zijn in juli 2019 afgerond.

Uitdieping Nieuwe Waterweg en Botlek voltooid

Jaarlijks varen meer dan 15.000 zeeschepen over de Nieuwe Waterweg. Het is daarmee een van de drukst bevaren waterwegen van Nederland. Om de Rotterdamse haven bereikbaar te houden voor de grootste zeeschepen met een diepgang van 15 m zijn de Nieuwe Waterweg en de Botlek in 2018 en 2019 over een lengte van 25 km 1,5 m uitgediept. Daarvoor hebben we 5 miljoen m3 slib weggehaald. Terwijl de baggerwerkzaamheden plaatsvonden, draaide de drukste haven van Europa gewoon door. De werkzaamheden werden op 3 oktober 2019 afgesloten.

Sneller uit de file dankzij de strategische inzet van bergers

Een kwart van de files op ons hoofdwegennet ontstaat door ongevallen en pech. Om hinder voor andere weggebruikers zo veel mogelijk te beperken, staan tijdens de ochtend- en avondspits op 20 strategische plekken bergers paraat. De bergers staan sinds april 2019 op bijvoorbeeld verzorgings- of carpoolplekken langs drukke wegen. De aanrijtijd vanaf deze locaties, die vooral in de Randstad en rond Eindhoven liggen, is naar verwachting gemiddeld 25% korter dan normaal. Bergers zijn dus sneller bij een ongeluk of pechgeval om een voertuig te bergen. Daardoor is de weg eerder vrij en is er minder oponthoud voor het overige verkeer. De inzet van stand-bybergers is een van de maatregelen om de files te verminderen.